Tag Archives: spring

Spring LDAP

Úvod

Java knihovna spring-ldap-core poskytuje základní RW operace nad daty LDAPu.

Závislosti

Pro použití je zapotřebí spring framework a ldap knihovna:

Continue reading