Tag Archives: ibatis

iBATIS – mapování ORACLE kurzoru na Java kolekci

V práci jsem řešil způsob, jak namapovat ORACLE kurzor, který vracela PL/SQL procedura jako out parametr, na Java kolekci – java.util.List. Jen doplním, že nebylo možné Java kolekci vytvořit standardním SQL dotazem.

Řešení:

Continue reading