Spring LDAP

Úvod

Java knihovna spring-ldap-core poskytuje základní RW operace nad daty LDAPu.

Závislosti

Pro použití je zapotřebí spring framework a ldap knihovna:

Aplikační kontext

Pro připojení k LDAPu je potřeba vydefinovat následující prerekvizity:

Jejich korektní nastavení lze ověřit např. free nástrojem Apache Directory Studio, viz. obrázek:

apache_directory_studio

Vyhledávání v datech LDAPu zprostředkovává třída LdapTemplate. Konfigurace vypadá následovně:

 

Implementace

Příklad vyhledávání uživatelů v LDAPu:

V tomto případě omezujeme výsledky pouze na entity třídy PersonHardcodedFilter a na větev (Organizational Unit) uživatelů – DistinguishedName.

Překlad struktury LDAPu na požadovaný objekt se provádí implementací rozhraní AttributesMapper. V příkladu se jedná o UserAttributesMapper:

Pro filtrování výsledků lze rozšířit filtr.

 

Odkazy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *