Monthly Archives: September 2013

Java validace – Sapia Vlad

Úvod

Vlad je validační framework java objektů – bean. Mezi hlavní výhody patří to, že na rozdíl od standardního JSR 303, umožňuje validovat jednotlivé objekty různými pravidly. Validační pravidla se definují v XML konfiguračních souborech a lze je vzájemně přepisovat. Tyto konfigurační soubory se vkládají do validátorů – org.sapia.validator.Vlad.


Vlastnosti:

  • Validace se definují vně validované třídy
  • Pro jednu třídu lze použít více validačních pravidel
    • Definicí více validátorů (rozdílný validační předpis XML)
    • Spouštění rozdílných úloh / validačních pravidel (RuleSet) v rámci jednoho validátoru
  • Validační pravidla lze přepisovat (poslední vyhrává) – ideální pro PRODUCT <> CUSTOM vývoj

Nastavení

Pro zapojení knihovny je potřeba do projektu přidat MVN závislost.

Continue reading