Monthly Archives: July 2013

Java mapování – Orika vs. Dozer

Úvod

Při analyzování propustnosti webových služeb jednoho projektu zjistil kolega Honza Kovář, že mapování objektů pomocí knihovny DOZER zabírá při zpracování požadavku cca. třetinu času. Tomáš Hofman poté přišel s návrhem vyzkoušet knihovnu ORIKA, která by měla být dle internetových diskuzí znatelně rychlejší.

Vytvořil jsem tedy projekt, kde jsem různé způsoby mapování implementoval přes společné rozhraní IEntityMapper. Zároveň jsem jako mapovací entitu použil skládaný objekt Customer s použitím dědičnosti.

API

Veškeré mapování je realizováno pomocí rozhraní IEntityMapper:

Continue reading