Monthly Archives: May 2013

Spring LDAP

Úvod

Java knihovna spring-ldap-core poskytuje základní RW operace nad daty LDAPu.

Závislosti

Pro použití je zapotřebí spring framework a ldap knihovna:

Continue reading

Hibernate – přiřazení sekvence u atributu rodiče

Následující příklad popisuje, jak lze pomocí hibernate anotací nadefinovat vlastní sekvenci pro libovolný atribut předka.

Třída EntityRoot slouží jako předek pro všechny entity, které perzistují atribut id.

Continue reading