Google Scripts – MongoDB

Na konci roku 2013 jsem byl nadšený z objevení Google Scripts. Brzy jsem měl potřebu použít nějakou databázi a tak jsem se dostal k ScriptDB. Velice elegantní. Použití bylo intuitivní:

Continue reading

Google Scripts – zpracování mailů

Před rokem jsem si na Twitteru postěžoval, že internetové bankovnictví České spořitelnyServis 24 (S24) neumí ani v druhém desetiletí 21. století posílat v oznamovacích mailech částku, o kterou se změnil zůstatek na účtu.

Continue reading

Java validace – Sapia Vlad

Úvod

Vlad je validační framework java objektů – bean. Mezi hlavní výhody patří to, že na rozdíl od standardního JSR 303, umožňuje validovat jednotlivé objekty různými pravidly. Validační pravidla se definují v XML konfiguračních souborech a lze je vzájemně přepisovat. Tyto konfigurační soubory se vkládají do validátorů – org.sapia.validator.Vlad.


Vlastnosti:

  • Validace se definují vně validované třídy
  • Pro jednu třídu lze použít více validačních pravidel
    • Definicí více validátorů (rozdílný validační předpis XML)
    • Spouštění rozdílných úloh / validačních pravidel (RuleSet) v rámci jednoho validátoru
  • Validační pravidla lze přepisovat (poslední vyhrává) – ideální pro PRODUCT <> CUSTOM vývoj

Nastavení

Pro zapojení knihovny je potřeba do projektu přidat MVN závislost.

Continue reading

Java mapování – Orika vs. Dozer

Úvod

Při analyzování propustnosti webových služeb jednoho projektu zjistil kolega Honza Kovář, že mapování objektů pomocí knihovny DOZER zabírá při zpracování požadavku cca. třetinu času. Tomáš Hofman poté přišel s návrhem vyzkoušet knihovnu ORIKA, která by měla být dle internetových diskuzí znatelně rychlejší.

Vytvořil jsem tedy projekt, kde jsem různé způsoby mapování implementoval přes společné rozhraní IEntityMapper. Zároveň jsem jako mapovací entitu použil skládaný objekt Customer s použitím dědičnosti.

API

Veškeré mapování je realizováno pomocí rozhraní IEntityMapper:

Continue reading

Spring LDAP

Úvod

Java knihovna spring-ldap-core poskytuje základní RW operace nad daty LDAPu.

Závislosti

Pro použití je zapotřebí spring framework a ldap knihovna:

Continue reading

Hibernate – přiřazení sekvence u atributu rodiče

Následující příklad popisuje, jak lze pomocí hibernate anotací nadefinovat vlastní sekvenci pro libovolný atribut předka.

Třída EntityRoot slouží jako předek pro všechny entity, které perzistují atribut id.

Continue reading

Upozornění na pohledávku VODAFONE!

Ve druhé půlce listopadu roku 2011 jsem po 7,5 letech zrušil účet u mobilního operátora Vodafone. Tel. číslo bylo deaktivováno během 24h (předpokládám, že jsem platil plnou částku do konce zúčtovacího období). Problém byl, že po deaktivací čísla jsem se už nemohl přihlásit do Vodafone samoobsluhy. Napsal jsem tedy 8.12.2011 následující žádost na “Centrum péče Vodafone”:

Dobrý den,

zrušil jsem účet u Vodafone, čímž se mi zablokoval přístup do Samoobsluhy a nemám tak k dispozici údaje o aktuální dlužné částce. Navíc jsem se přestěhoval, takže jakákoli korespondence na bývalou adresu mi nebude doručena.

Můžete mi poslat vyúčtovaní na můj mail ——-

Děkuji.

Milan Machain

Continue reading

Ubuntu & Canon Pixma MP 560 – instalace ovladačů

Tento článek popisuje instalaci ovladačů tiskárny Canon Pixma MP 560 v OS Linux Ubuntu. K tiskárně přistupuji přes WiFi. Verze Ubuntu je 11.04 (natty) amd64.

Ovladače

Nejprve stáhneme potřebné ovladače cnijfilter-mp560series-3.20-1-i386-deb.tar.gz a rozbalíme do příslušného adresáře.

Úprava install.sh

Otevřeme soubor install.sh v adresáři cnijfilter-mp560series-3.20-1-i386-deb a do řádku

přidáme přepínač --force-architecture:

Dále vyhledáme řádek

a změníme rpm:

Continue reading

iBATIS – mapování ORACLE kurzoru na Java kolekci

V práci jsem řešil způsob, jak namapovat ORACLE kurzor, který vracela PL/SQL procedura jako out parametr, na Java kolekci – java.util.List. Jen doplním, že nebylo možné Java kolekci vytvořit standardním SQL dotazem.

Řešení:

Continue reading